Varför USB-C revolutionerar laddning i fastigheter – Olof Ermis

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Olof Ermis – co-founder och vd Ochno om SamspEL projektet Cloud Socket (usb-c). Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 283 miljoner kronor under år 2016–2023. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete.

Ochno AB 2019

Boka demo

Join Ochno!