Ochno Management Console - Configurations

This guide describes how you can save and use configurations in the Ochno Management Console. It assumes that you are connected to the Ochno main unit.

Save and load configurations

When you are satisfied with the settings you've made to your Ochno main unit you can save these as a configuration and reapply them at a another time,

Uppe till vänster kan du trycka ut en meny för att hantera konfigurationer. Här kan du kopiera, klistra in, samt spara och ladda olika konfigurationer.

Välj ”Create” för att skapa en ny konfiguration

Välj ett namn på konfigurationen och vilka delar som du vill spara. Klicka därefter på Save. Konfigurationen är nu sparad och tillgänglig i listan.

Den nya konfigurationen kan sedan appliceras på andra enheter genom att man öppna den och klickar ”Apply” och därefter ”Apply” igen för att spara den på enheten.

Konfigurationer kan också exporteras till en fil om man vill skicka den till en annan användare och dator. Välj Export för detta.

Konfigurationer som är sparade till fil kan öppnas via ”Open” och sparas ner i den lokala konfigurationslistan.

More information

    Book a demo

      Join Ochno!