Microsoft 365 Integration Guide

Skapa en Azure integration

Steg 1

Navigera in till Azure portalen och gå in på Azure Active directory

Steg 2

I Azure Active Directory, gå till App registrations

Steg 3

Klicka på ”New registration”

Steg 4

Fyll i namn -> klicka i ”Singletenant” -> Register

Name application, select single-tenant and register

Steg 5

Inne på App sidan navigera till ”Authentication”

Steg 6

Scrolla ner till Advanced settings

Sätt ”Allow public client flows” till ”yes”, sedan klicka ”save” (applikationen använder Device Code Flow)

Steg 7

Navigera till ”API permissions” och klicka ”Add a permission”

Steg 8

Klicka ”Microsoft Graph”

Steg 9

Välj ”Delegated permissions”

Steg 10

Sök och välj permissions så följande permissions är valda:

offline_access, openid, Presence.Read.All och User.ReadBasic.All

Klart

Navigera tillbaka till översikten ( ”Overview”), under essentials hittar ni ”Application (client) ID”. Den används för att MTR tjänsten ska kunna komma åt applikationen för att hämta status ändringar från era MTR profiler. Samt Directory (tenant) ID, som behövs när applicationen är inställd som single-tenant.

Tillbaka till ochno operated

Logga in på operated.ochno.com, gå till ACCOUNT, välj sedan vilket konto det gäller under ”Select account”. Klicka på INTEGRATIONS och under Microsoft lägg till ert ”Azure client ID” samt ”Tenant ID(Directory)”.

Klicka Activate, då ska ett meddelande genereras med en url till https://microsoft.com/devicelogin och en kod som ska användas för att aktivera integrationen.  

Följ anvisningarna

Konfigurera hubben

När integrationen är aktiv kan du navigera i topmenyn ”HUBS”. I listvyn navigera till kontot som integrationen aktiverats för, välja en hub som har licens för ”Hub Management”. I fliken som öppnas gå till sektionen ”Integrations” och under ”dynamic MTR” skriver du sedan in epost adressen som MTR-maskinen använder sig av.

Efter epost adressen skrivits in kan du kontrollera att ”Current state” inte visar något felmeddelande. (Det kan ta några sekunder för den att ladda).

Nu är integrationen färdig konfigurerad. Ifall du ska lägga till fler hubbar i integrationen behöver du bara öppna nästa flik för en annan hub (förutsatt att de ligger under samma konto som har en aktiv integration). 

More information

    Boka demo

      Join Ochno!