Ochno switchbeteende

Denna guiden beskriver hur du kan ändra switchbeteendet för din Ochno huvudenhet. Den förutsätter att du redan är inkopplad till din enhet. Detta går att göra via Ochno Management Console.

Konfigurera switchbeteende

En Ochno huvudenhet kan reagera på in- och urkoppling och kan konfigureras till att automatiskt byta aktivt uttag. Detta styrs genom ett antal inställningar som du kan se ett exempel av här vid sidan om.

Att ett uttag är aktivt betyder att det styr över de inkopplade HDMI och USB-enheterna.

Tips: Se till att din enhet är uppdaterad för att få tillgång till alla inställningar.

Default port: Den port som är aktiv när enheten startar. None betyder att inget uttag är aktivt.

Switch to port when connecting: Vad som sker när något kopplas in i huvudenheten.
Disabled: Ingenting händer.
First device: Om ingenting är inkopplat så sätts det första som kopplas in till aktivt.
Every device: Varje gång något kopplas in så sätts det till aktivt.

Switch to default when disconnecting: Vad som sker när något kopplas ut ur huvudenheten.
Disabled: Ingenting händer.
Last device: När den sista saken kopplas ut så sätts aktivt uttag till Default port.
Active device: När den aktiva saken kopplas ut så sätts aktivt uttag till Default port.

Apply switching to ports: Välj vilka uttag som ska reagera på in- och urkoppling. Inställningarna ovan tar enbart hänsyn till de uttag som är valda. Det går fortfarande bra att manuellt ändra uttag, tex med en knapp.

Deactivation with button switches to default port: Om ett knapptryck på ett aktivt uttag ska byta uttag till Default port. När denna inställningen är avstängd så är inget uttag aktivt efter att ett uttag manuellt avaktiverats.

Exempel på switchbeteende

1) Ditt mötesrum har en stationär dator inkopplad i uttag 1 och utdragbara kablar från de andra uttagen.

Du vill att de som tar med sina datorer ska få tillgång till konferensutrustningen och att den stationära datorn används när ingen laptop är inkopplad.

Default port: 1 – Den stationära datorn

Switch to port when connecting: First device – Den första medtagna datorn får automatiskt tillgång till systemet.

Switch to default when disconnecting: Active device – Den stationära datorn tar över när en medtagen dator kopplas ur.

Apply switching to ports: 4, 3, 2 – Eftersom uttag 1 alltid är inkopplat så väljer vi bort det från det automatiska beteendet.

2) Ditt mötesrum laddar en bokningsdisplay i uttag 1. Uttag 2 och 3 har Ochno Socket LED inkopplade. Uttag 4 har ett internt videokonferenssystem anslutet.

Du vill att dina mötesdeltagare ska kunna ta med sina egna datorer för att koppla upp sig mot externa kunder, men oftast används det interna systemet. När rummet slutar användas ska videokonferenssystemet vara igång.

Default port: 4 – Videokonferenssystemet

Switch to port when connecting: Disabled – Mötesdeltagarna trycker på sina knappar för att aktivera sina uttag.

Switch to default when disconnecting: Last device – När inget uttag används så går systemet tillbaka till default.

Apply switching to ports: 3, 2 – Det är bara de uttagen som är tillgängliga som vi vill reagera på när de kopplas ur.

More information

    Boka demo

      Join Ochno!