Microsoft 365 Integration Guide

Skapa en Azure integration

Steg 1

Navigera in till Azure portalen och gå in på Azure Active directory

Steg 2

I Azure Active Directory, gå till App registrations

Steg 3

Klicka på ”New registration”

Steg 4

Fyll i namn -> klicka i ”Multitenant” -> Register

Steg 5

Inne på App sidan navigera till ”Authentication”

Steg 6

Scrolla ner till Advanced settings

Sätt ”Allow public client flows” till ”yes”, sedan klicka ”save”

Steg 7

Navigera till ”API permissions” och klicka ”Add a permission”

Steg 8

Klicka ”Microsoft Graph”

Steg 9

Välj ”Delegated permissions”

Steg 10

Sök och välj permissions så följande permissions är valda:

offline_access, openid, Presence.Read.All och User.ReadBasic.All

Klart

Navigera tillbaka till översikten ( ”Overview”), under essentials hittar ni ”Application (client) ID”. Den används för att MTR tjänsten ska kunna komma åt applikationen för att hämta status ändringar från era MTR profiler.

More information

    Boka demo

      Join Ochno!