Ochno Management Console - Konfigurationer

Denna guiden beskriver hur du kan spara och använda konfigurationer i Ochno Management Console. Den förutsätter att du redan är inkopplad till din enhet.

Spara och ladda konfigurationer

När du är nöjd med inställningarna du gjort på din Ochno huvudenhet så kan du spara dessa för att ladda in på en annan enhet vid ett senare tillfälle.

Uppe till vänster kan du trycka ut en meny för att hantera konfigurationer. Här kan du kopiera, klistra in, samt spara och ladda olika konfigurationer.

Välj ”Create” för att skapa en ny konfiguration

Välj ett namn på konfigurationen och vilka delar som du vill spara. Klicka därefter på Save. Konfigurationen är nu sparad och tillgänglig i listan.

Den nya konfigurationen kan sedan appliceras på andra enheter genom att man öppna den och klickar ”Apply” och därefter ”Apply” igen för att spara den på enheten.

Konfigurationer kan också exporteras till en fil om man vill skicka den till en annan användare och dator. Välj Export för detta.

Konfigurationer som är sparade till fil kan öppnas via ”Open” och sparas ner i den lokala konfigurationslistan.

More information

    Boka demo

      Join Ochno!