Ochno Operated

Full koll på enskilda arbetsplatser eller hela kontorslandskap och fastigheter

Med vår mjukvaruplattform Ochno Operated kan du analysera, styra och optimera användarvänligheten samtidigt som du enkelt håller koll på alla data som beläggning, innermiljö och energiförbrukning. Tillsammans kan du öka hållbarheten på hela arbetsplatsen, både för människor, företag och miljö.

Ta kontroll över hela kontoret

Ochno Operated innehåller en rad smarta tjänster som hjälper dig att få full koll på arbetsmiljön. Vi utvecklar kontinuerligt nya tjänster och alla dessa blir direkt tillgängliga i alla existerande installationer.

Mät

Mät energianvändning, nyttjandegrad, ljus och temperatur på enskilda arbetsplatser eller konferensrum.

Optimera

Använd färsk data för att kontinuerligt öka arbetsplatsens användarvänlighet och effektivitet.

Styr

Styr företagets energiförbrukning, ytanvändning och arbetsmiljö för att utveckla hållbarheten.

Energy/Energianvändning

Med Ochno Operated kan du optimera energiförbrukningen genom att automatiskt stänga ner IT-utrustning, belysning och andra system när ingen är där.

Motion/Beläggning

Genom att mäta beläggningsgraden för varje arbetsyta får du en klar bild av hur kontorets ytor används och kan optimeras.

Light/Ljus

Med tydlig data kan du anpassa och optimera belysning efter behov och önskemål ända ner på enskilda arbetsplatser.

Climate/Temperatur

Genom att följa inomhusklimatet ner på varje arbetsplats kan du optimera arbetsmiljön i takt med årstid, tid på dygnet, beläggning och personliga önskemål.

Öppet för utvecklare

Ochno Operated har öppna och dokumenterade API:er som möjliggör att data som samlas in kan integreras i externa system och tjänster.

Uppdatera dina möbler. Om och om igen.

Med Ochno Operated håller sig dina möbler uppdaterade, då de löpande får tillgång till alla nya funktioner som läggs till i mjukvaran.

Boka demo

    More information

      Join Ochno!